Цени за отстрел на дивеч -2012г

1. Благороден елен - CERVUS ELAPHUS L.


Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 01 септември до 31 януари
- женски - от 01 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.
от4.00до5.00кг.600 Euro+3 Euro*
от5.00до6.00кг.900 Euro+5 Euro*
от6.00до7.00кг.1400 Euro+6 Euro*
от7.00до8.00кг.2000 Euro+8 Euro*
от8.00до9.00кг.2800 Euro+10 Euro*
от9.00до10.00кг.3800 Euro+12 Euro*
от10.00до11.00кг.5000 Euro+30 Euro*
от11.00до12.00кг.8000 Euro+40 Euro*
....над12.00кг.12000Euro+80 Euro*
*Забележка: За всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута над 2г. - 150 €

Селекционен отстрел:
до 2г. - 100 €
от 2г. до 4г. с тегло на трофея до 4.00кг. - 300 €
След 30.10 се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.


2.Елен лопатар - CERVUS DAMA L.


Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 01 септември до 31 януари
- женски - от 01 октомври до 31 декември
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

..шилар100 Euro..
..до2кг.400 Euro..
от2.00до2.50кг.400 Euro+2 Euro*
от2.50до3кг.500 Euro+4 Euro*
от3.00до3.50г.700 Euro+10 Euro*
от3.50до4.00кг.1200 Euro+16 Euro*
....над4.00кг.2000 Euro+30 Euro*

*Забележка: За всеки следващи 10 грама. За трофей над 200.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна кошута - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €
След 30.11 се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

3. Дива свиня – SUS SCROFA L.


Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.
- подборен лов
срок за ловуване - целогодишно

..до14.00см300 Euro..
от14.00см.до16.00см.300 Euro+10 Euro*
от16.00смдо18.00см.500 Euro+10 Euro*
от18.00смдо20.00см.700 Euro+15 Euro*
от20.00смдо22.00см.1000 Euro+30 Euro*
....над22.00см.1600 Euro+60 Euro*

*Забележка: За всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 до 2 год - 100 €
За отстреляна женска над 2 год - 500 €
За ранен и ненамерен глиган - 500 €
За отстрелян глиган над 125 т. по С1С се заплаща 10% върху цената на трофея. От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

- групов лов (гонка)
срок за ловуване - от 01 октомври до втората неделя на месец януари
..до14.00см300 Euro
от14.00см.до16.00см.400 Euro
от16.00смдо18.00см.500 Euro
от18.00смдо20.00см.700 Euro
от20.00смдо22.00см.1000 Euro
....над22.00см.1600 Euro

За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 до 2 год – 100 €.
За отстреляна женска над 2 год и над 50 кг. изкормена - 500 €
При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS /PALL/ - 30 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 декември

2. НУТРИЯ - MIOCASTOR COYPOS MOL -15 €
Срок за ловуване: от 1 ноември до 28 февруари

3. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS /L/ - 10 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари.
Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ – 6 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до последния ден на февруари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА – ANAS ALBIFRONS / SCOP/ - 20 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари.

6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ - 20 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември
Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

7. КЕКЛИК – ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/ - 15 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

8. ГОРСКИ БЕКАС – SKOLOPAX RUSTICOLA /L/ - 20 €
Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари

9. ГРИВЕК – COLUMBA PALUMBUS /L/ - 3 €
Срок за ловуване: от 1 септември до 28 февруари

10. ГУРГУЛИЦА –STREPTOPELIA TURTUR /L/ - 3 €
Срок за ловуване: от 1 септември до 30 ноември

11. ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ - 3 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

12. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – GALINAGO GALINAGO - 3 €
Срок за ловуване: от 8 август до 28 февруари

13. ЧЕРНА ЛИСКА – 1 €
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

14. СКОРЕЦ - 1 €
Срок за ловуване: целогодишно


III. ХИЩНИЦИ1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L – 220 €
Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES – 100 €
Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. – 100 €
Срок за ловуване: целогодишно

4. БЯЛКА – MARTES FIONA L. – 50 €
Срок за ловуване: целогодишно

5. ЧЕРЕН ПОР – MUSTELA PUTORIUS L. – 30 € Срок за ловуване: целогодишно


Ловен туризъм

Благороден елен
Сърна
Дива свиня
Дребен дивеч
Хищници
Ловни бази

Ловен дом "Ковач"
Ловни заслониОтстрелни такси
Ловни услуги
Ловни трофеи
2012 Ловно стопанство Ковач
- Всички права запазени
Уникални посещения: Днес 25 / Вчера 30 / Общо 26483 за 983 дни / Средно дневно 27 /
Powered by Suzara web design