Ловен туризъм в СтранджаКогато става дума за риболов, Странджа наистина има какво да предложи, независимо дали ще се хвърля за царствения калкан, за изплъзващия се барбун, за борбения кефал или за мързеливия шаран. А най-важният фактор е, че независимо къде започвате, дали в началото на Велека или далеч на изток – на брега на Черно море, има по нещо за всеки.

Сладководните риби на Странджа предлагат богати възможности за туристите – въдичари. В Странджа няма да се налага да се редите на опашка, нито пък ще улавяте риби, които са хващани толкова пъти, че вече имат имена. Напротив, ще имате шанса да извадите диви и борбени екземпляри.
Ако не сте си донесли въдичарското оборудване, почти всички необходими неща могат да се закупят в крайморските градове, при това цените са по-ниски, отколкото в повечето европейски държави. Оборудване за подводен риболов може да бъде наето в Созопол или закупено в по-големите градове като София и Бургас.Във Велека са установени 32 вида риби – балканска пъстърва, лупавец, речен кефал, лещанка, кротуша, кримска мряна, резовска брияна, говедарка, горчивка, речна змиорка, плоскоглаво попче и др. Три вида от ихтиофауната на реката са записани в Червената книга на България – лупавец, резовска брияна и речна змиорка.
В долното й течение горите и крайбрежните лъки сезонно биват заливани от пролетните води – така се образува влажна зона с лонгозен характер.
Велека е плавателна 8 км от устието си и в този участък е интересна за почитателите на водния туризъм.

Речен Кефал - Leuciscus cephalusТялото е странично сплеснато, по-вретеновидно при младите индивиди и по-източено с напредване на възрастта.
Покрито е с едри люспи, със синьо-зеленикав, тъмнозелен, кафеникаво-зелен, тъмносив до черен гръб, зеленикаво-сребристи или жълто-златисти страни, бял блестящ корем и оранжеви до червеникави перки.
На дължина в зависимост от условията може да достигне до 80 см и тегло до 6-7 кг, като обичайните размери са 30-40 см и 0,5-1,5 кг.

Главата има характерно широко чело, а устата е голяма с удебелени устни. Има отлично зрение, с което се доближава до пъстървовите видове.

Речният кефал е посъвместно разпространен среща се в малки, бързи рекички с по дебела вода, средните течения на големите полски реки, стари корита и язовири. Избягва затинени дъна обрасли с много растителност.
Хвърля хайвера си април-май. Веднага след това започва лакомо да се храни и не отказва нищо: малки рибки, жабчета, раци, насекоми и др. Спада кям хищните риби.

Кримска Мряна - Barbus tauricusВидът е установен за пръв път в Резовска река. Впоследствие е намерен и в други черноморски реки – Велека , Елешница , Двойница , Средецка и Факийска . За р. Камчия е съобщен още през 30-те години на XX в., но неговото наличие е доказано по-късно . В миналото е бил широко разпространен в р. Камчия и притоците й, като се е срещал и в повечето от прилежащите й азмаци [8]. Видът е намиран и в реките Ахелой и Дяволска . Днес разпространението му е значително стеснено. Среща се в р. Велека, където е един от най-масовите видове , и вероятно в Резовска река. Улавян е в басейна на р. Камчия и притока й Елешница (наши данни), като е изчезнал от азмаците на р. Камчия . По време на последните проучвания (2005–2006) не е установен в реките Ахелой и Дяволска.

Речна Змиорка - Anguilla anguillaОкраската на змиорката я прави незабележима на фона на водните растения. Тялото и е змиевидно, покрито със ситни люспи. Притежава непрекъснат горен и долен плавник, които преминава в опашка. Около главата има малки закръглени плавници. Очите са малки, гърбат й е сиво-зелен, а коремът жълтеникав. Змиорката е покрита със обилно количество слуз и е трудно да бъде удържана.
Змиорката е типично нощна и затова хищна риба. Лови се от ранна пролет, когато водата се нагрее до 10 градуса до есенното захлаждане. кълве предимно вечер до полунощ, особено пролет и лято. Голяма част от змиорките се търсят на дъното, близо до укрития, вечер – в плитководните участъци. В летните месеци, късно вечер се лови и на повърхността. Лови се на плувка, на тежко и на малки блесни.
Ловен туризъм

Благороден елен
Сърна
Дива свиня
Дребен дивеч
Хищници
Ловни бази

Ловен дом "Ковач"
Ловни заслониОтстрелни такси
Ловни услуги
Ловни трофеи
2012 Ловно стопанство Ковач
- Всички права запазени
Уникални посещения: Днес 25 / Вчера 30 / Общо 26483 за 983 дни / Средно дневно 27 /
Powered by Suzara web design