За Странджа


Странджа е разположена в източната част на историкогеографската област Тракия между Бургаската низина, Черно море и източнотракийската равнина. Общата площ на планината е около 10 000 квадратни километра.
Странджанският регион, включително крайбрежната ивица, е един от най-богатите на животински видове в България. Разнообразието и идентичността на видовете е много добре запазена, тъй като в продължение на десетилетия достъпът до планината е бил ограничен поради близостта на държавната граница.Птиците в Странджа планина са особено многобройни. През определени периоди от годината броят на птиците достига 261, което представлява 68% от всички птици, които могат да се намерят в България. Голяма част от тази бройка са мигриращи птици, тъй като един от главните маршрути на миграция на птиците в Европа – ВИА ПОНТИКА (Черноморски маршрут) минава над Странджа планина. 17 вида птици са включени в Червената книга на България, а 1 – в Световната червена книга. Разположено е в една от най-живописните местности на Странджа, близо до изворите на р. Младежка.

Не далеч от Ложен дом „Ковач“ има пещери, наречени "Леярниците". Най-ранните материали за околностите датират от къснобронзовата и ранножелязната епохи (ХVІІІ - ХІ в.пр.Хр.). На 1 км западно от стопанството е местността Голямото кале с останки на най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В центъра й се намира пещерата "Калето", в която е открита керамика от късното Средновековие (ХІІ–ХІV век). При разкопките в крепостта са открити много материали от късната античност и доказателства, че нейното съществуване може да се свърже с развитието на металургията в региона. Сред материалите има монети на Констнтин Велики и Теодосий І. Стопанството е живописно заградено от каньоните на реките Младежка и Близнашка.

Странджа има три добре очертани била - основното южно било в Турция, граничното било и ридът Босна, разположен изцяло на българска територия. Южното било, разположено в посока северозапад-югоизток, е изцяло в турска територия и на него се намира най-високият връх на планината - Голяма Махиада или Махиада (Mahya Dag, Махя даг), висок 1031 метра в частта Карамустафа баир. Граничното било е оградено от долините на Резовска река и Велека и най-високата му точка е връх Голямо градище (710 метра). На североизток е разположен ридът Босна, с най-висок връх Папия (502 метра) с разклоненията Росен баир и Медни рид. Между граничното било и Босна в долината на Велека е разположена историкогеографската област Хасекия.

От нея извират реките Велека, Резовска, Ропотамо, Дяволска река, Факийска река, Оряшка река и Изворска река. В южната част на планината климатът е със средиземноморско влияние.
Странджа е най-слабо населената област в България - едва 10 души на квадратен километър.
Ловен туризъм

Благороден елен
Сърна
Дива свиня
Дребен дивеч
Хищници
Ловни бази

Ловен дом "Ковач"
Ловни заслониОтстрелни такси
Ловни услуги
Ловни трофеи
2012 Ловно стопанство Ковач
- Всички права запазени
Уникални посещения: Днес 25 / Вчера 30 / Общо 26483 за 983 дни / Средно дневно 27 /
Powered by Suzara web design